Tag: człowiek

Madonna w futrze – Sabahattin Ali

Choć polski czytelnik coraz bardziej otwiera się na zagranicznych, często „egzotycznych”, pisarzy, to jednak rynek książki skąpi nam tej prozy. Mam tu na myśli np. literaturę turecką. Bo przecież oprócz O. Pamuka czy E. Safak jest jeszcze tyle wartościowych autorów do odkrycia. Dlatego ogromnie cieszy, że wśród wczesnojesiennych nowości pojawił się utwór tureckiego klasyka – […]

Poezja Wojciecha Świętobora Mytnika

Świętobór Las mnie opęta. Ziemia mnie pochowa. W żyłach popłynie krew świerkowej ciszy. Ginące światła pomkną ku niebiosom. Wieczór w mych myślach modły swe zapisze.   Kto zapamięta moje prześniewanie, Jeśli nie dusza wszechmogącej kniei? Gdzie zamieszkają wizje słońc gromowych, Jeśli nie w leśnej, bezpańskiej zawiei?   W dębach wyryję swoje ziemskie imię Mokrą od […]

Wyrok w sprawie człowieczeństwa: Winni!

Pierwszy tom „Stulecia Winnych” – „Ci, którzy przeżyli” zapowiadał jedną z najlepszych sag na polskim rynku (vide recenzja I tomu ), „Ci, którzy walczyli” potwierdza tę tezę. Druga część to zwykle ta najbardziej ryzykowna w cyklach. Bo tu trzeba zadowolić czytelnika podwójnie. Coś się musi skończyć, a coś zacząć. Trzeba pamiętać, czyje losy wymagają dalszego […]