Tag: Wojciech Świętobor Mytnik

Poezja Wojciecha Świętobora Mytnika

Świętobór Las mnie opęta. Ziemia mnie pochowa. W żyłach popłynie krew świerkowej ciszy. Ginące światła pomkną ku niebiosom. Wieczór w mych myślach modły swe zapisze.   Kto zapamięta moje prześniewanie, Jeśli nie dusza wszechmogącej kniei? Gdzie zamieszkają wizje słońc gromowych, Jeśli nie w leśnej, bezpańskiej zawiei?   W dębach wyryję swoje ziemskie imię Mokrą od […]