Tag: werbalizowanie pamięci

In pieces. Kronos w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego

Choć trudno mówić, by najnowszy spektakl Krzysztofa Garbaczewskiego był inscenizacją zapisków Gombrowicza, to jednak pojawia się wrażenie, że reżyserowi w pewien, całkiem przewrotny, sposób udało się przetransponować ich sensy w przestrzeń sceniczną. Kronos w Teatrze Polskim we Wrocławiu jest bowiem płynącą wolno opowieścią o tym, że ostatecznie stanowimy jedynie chimeryczny zapis wspomnień, dat, strzępków życia […]