Tag: Krzysztof Garbaczewski

In pieces. Kronos w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego

Choć trudno mówić, by najnowszy spektakl Krzysztofa Garbaczewskiego był inscenizacją zapisków Gombrowicza, to jednak pojawia się wrażenie, że reżyserowi w pewien, całkiem przewrotny, sposób udało się przetransponować ich sensy w przestrzeń sceniczną. Kronos w Teatrze Polskim we Wrocławiu jest bowiem płynącą wolno opowieścią o tym, że ostatecznie stanowimy jedynie chimeryczny zapis wspomnień, dat, strzępków życia […]

Balladyna – Marcin Cecko, reż. Krzysztof Garbaczewski

Choć tytuł jest jednoznaczny i wskazuje na sztandarowy tekst Juliusza Słowackiego, „Balladyna” Krzysztofa Garbaczewskiego nie jest spektaklem, w którym pojawiłaby się choć sporadyczna myśl polskiego wieszcza. Owszem, przedstawienie to stanowi w pewnym sensie wariację na temat losów słynnej zbrodniarki, siostrzanej zazdrości i obowiązku względem ojczyzny, ale czy wariacja nie jest w tym wypadku zbyt delikatnym […]