Tag: Tudorowie

God Save the Queen(s)

Jeśli zajrzymy do podręczników do historii, znajdziemy wiele wzmianek o władcach, toczonych przez nich wojnach, podbijanych lub traconych terytoriach. O sojuszach zawieranych przez precyzyjnie zaaranżowane małżeństwa i tych samych sojuszach zrywanych niezależnie od tego, czy władcy dostali w zamian – jako zapłatę – odpowiednio wykształconą i przygotowaną do roli matkę następców tronu. W adaptacjach historii […]

Mona Liza idzie na wojnę

Wiele osób uważa, że historię tworzyli mężczyźni. Stąd też liczne portrety i dzieła przedstawiające mężnych królów, heroicznych bohaterów czy zatroskanych o los świata myślicieli przeciwstawiają ich milczącym i w założeniu godzącym się na swą pasywną rolę kobietom. Tylko czasami gdzieś z mroku dziejów wyłoni się jakaś niewiasta, która starała się, według narracji tradycjonalistów, dorównać mężczyznom […]

Kochanice króla – Philippa Gregory

Utrzymanie głowy na swoim miejscu w chaosie rządów jednego z najsłynniejszych Tudorów, Henryka VIII, kojarzonego przede wszystkim z sześcioma małżeństwami i kościołem anglikańskim, to nie najłatwiejsze zadanie do wykonania. Życie członków rodzin walczących o uwagę króla, a w konsekwencji także o zwiększenie wpływów, może stracić na wartości, jeśli tylko dworskie intrygi i skandale wyjdą na […]