Tag: elżbieta

God Save the Queen(s)

Jeśli zajrzymy do podręczników do historii, znajdziemy wiele wzmianek o władcach, toczonych przez nich wojnach, podbijanych lub traconych terytoriach. O sojuszach zawieranych przez precyzyjnie zaaranżowane małżeństwa i tych samych sojuszach zrywanych niezależnie od tego, czy władcy dostali w zamian – jako zapłatę – odpowiednio wykształconą i przygotowaną do roli matkę następców tronu. W adaptacjach historii […]