Tag: Nadieżda Mandelsztam

Wspomnienia – Nadieżda Mandelsztam

„Poezję szanuje się tylko u nas, skoro się za nią zabija. Nigdzie indziej nie zabijają za poezję….” (s.195) – mówi Osip Mandelsztam do swojej żony, Nadieżdy Mandelsztam. To żadne pocieszenie w czasach, gdy za wersy na temat Stalina grozi gułag lub kara śmierci. „Wspomnienia” to wstrząsający zapis życia z ciągłym strachem oraz niepewnością jako towarzyszami […]

Literatura od (totalitarnej) kuchni

Kto wie, ile literackich arcydzieł mogłoby nie przetrwać XX wieku, gdyby nie chwalebna działalność prawdziwych strażniczek spuścizny wielkich pisarzy. Było ich wiele. W ZSRR literackie wdowy stanowiły prawdziwą instytucję, nie pozwalając zapomnieć lub zniszczyć dzieł swoich mężów. Najwybitniejszą z nich była niewątpliwie Nadieżda Mandelsztam, która nie tylko zachowała i przechowała twórczość wybitnego poety, ale również […]