Tag: Jakub Pańków

Listy do Nieznanego Człowieka – Jakub Pańków

Już debiutancki „Pokarm Matki” zapowiadał poetę wielkiego, niepokornego, szukającego swojej ścieżki poetyckiego wyrazu. Wnikliwego obserwatora nie tylko zmian zachodzących w świecie i ludziach, ale także w języku oraz sztuce i kulturze w ogóle. Chłodnego realistę, wrażliwego artystę. „Listy do Nieznanego Człowieka” potwierdziły, że Jakub Pańków to twórca niezwykły, a jego poezja jest z najwyższej półki […]