Tag: Inga Iwasiów

Wywiad z redaktorką działu Gender – Anną Godzińską

Anna Godzińska: doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (pisze pracę o kobietach w powieściach Zofii Nałkowskiej). Publikowała na łamach „Pograniczy”, „Autobiografii. Literatura – kultura – media”, Pisma feministycznego „Zadra” oraz „Magazynu o książkach Papermint”. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu gender studies. Molica książkowa, „matka” dwóch kotek. 1. Dlaczego prowadzisz dział Gender? Czym on się zajmuje? Musisz […]

Od karuzeli z nagrodami aż po diabelski młyn

Właśnie pytaniem „Karuzela z nagrodami?” zatytułowała swój artykuł w najnowszej „Dekadzie Krakowskiej” Magdalena Lachman. Autorka zauważa kilka elementów związanych z nagrodami, takich jak: ich niedewaluowanie się, żywe zainteresowanie czytelnicze i dynamizację życia literackiego, z którymi przynajmniej na razie możemy się zgodzić. Jednak pointując swój artykuł, Lachman spostrzega pewien cień, nieco mniej widziany na pierwszy rzut […]

Umarł mi. Notatnik żałoby – Inga Iwasiów

Prawdopodobnie, gdyby zorganizować globalny plebiscyt na najbardziej znienawidzone lub wywołujące lęk słowa, pierwsze miejsca dzierżyłyby „śmierć”, „rozstanie” i „pożegnanie”. To one kojarzą się z bólem, utratą, osamotnieniem. Gdzieś w głębi każdej kultury czają się groźne napomnienia o znikomości i kruchości doczesnego porządku. Jednak rzadko kiedy bierzemy sobie do serca te napomnienia. Nie chcemy myśleć o […]

Szczecińskie refleksje

W dniach 04.-08. czerwca 2013 roku Szczecin stał się literacką stolicą Polski, w której na dodatek panowały rządy kobiet. W tych dniach miała bowiem miejsce druga edycja Festiwalu Literatury Kobiet Gryfia, której zwieńczeniem było przyznanie nagrody dla najlepszej książki. Jury (Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego, Artur Daniel Liskowacki z „Kuriera Szczecińskiego”, Beata Kozak z kwartalnika […]