Tag: Anna Godzińska

Wywiad z redaktorką działu Gender – Anną Godzińską

Anna Godzińska: doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (pisze pracę o kobietach w powieściach Zofii Nałkowskiej). Publikowała na łamach „Pograniczy”, „Autobiografii. Literatura – kultura – media”, Pisma feministycznego „Zadra” oraz „Magazynu o książkach Papermint”. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu gender studies. Molica książkowa, „matka” dwóch kotek. 1. Dlaczego prowadzisz dział Gender? Czym on się zajmuje? Musisz […]