Tag: Wójcik

Treblinka 43 – Michał Wójcik

Książka Michała Wójcika jest pozycją obowiązkową przede wszystkim ze względu na rozprawienie się z nieprawdziwą narracją o udziale AK w powstaniu. Armia Krajowa nie brała udziału w buncie więźniów. Autor nazywa relację dowódcy AK „Poraja” o pomocy Żydom „wierutnymi kłamstwami i łgarstwami” (s. 239) – za dowód niech wystarczy fakt, że jako godzinę wybuchu powstania […]