Tag: William Butler

„[…] gdy Krzyż zakwitnie różami”. „Eseje” Williama Butlera Yeatsa

W.B. Yeats (1865–1939) znany jest przede wszystkim jako poeta piewca mitycznej przeszłości Irlandii, pomimo tego, że tworzył w języku angielskim. Inspirował się na równi irlandzkim folklorem i literaturą dawną, okultyzmem, romantyzmem i wizjonerstwem Emanuela Swedenborga i Williama Blake’a. Najczęściej akcentuje się patriotyczny wymiar jego pracy twórczej i społecznej, działalność na rzecz literackiego Odrodzenia Narodowego, publicystykę […]