Tag: Wiesław Juszczak

Poeta i mit – Wiesław Juszczak

„<Czysta świadomość>jest podstawą, warunkiem <czystego widzenia>. I odwrotnie. A oba zestawiane być mogą z paleolityczną <poetycką mądrością>, by powtórzyć określenie, jakiego Vico użył w odniesieniu do archaicznej <metafizyki pierwszej>, opartej na uczuciu i wyobraźni” stwierdza profesor Wiesław Juszczak w swej znakomitej książce „Poeta i mit”. W poszukiwaniu genezy mitu, jego pierwotnego znaczenia i śladów w […]