Tag: Stworzenie świata

MANITU I WAKAN TANKA. O POWSTANIU ŚWIATA I CZŁOWIEKA

W wierzeniach Indian z plemion algonkińskich, takich jak Czejenowie… ale zaraz, zaraz… Może wyjaśnijmy na początku, o jakich plemionach mowa. Algonkinowie to nazwa zbiorowa plemion Indian Ameryki Północnej. Obecnie większość tych plemion mieszka na terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Początkowo mianem Algonkin określano jedno z wielu plemion, mówiące językiem algonkińskim, zajmujących niegdyś olbrzymią przestrzeń od […]

I narodzili się bogowie – i narodzili się ludzie

Historia ludzkości w mitologicznym ujęciu musiała się rozpocząć od stworzenia pierwszej ludzkiej pary. Dziś już wiemy, że jest to grube uproszczenie, gdyż dla zachowania puli genowej tych par musiałoby być docelowo około dziesięciu tysięcy. Co prawda, pierwsi ludzie nie mogli wiedzieć, co to jest gen, ale bogowie, którzy ich stworzyli, powinni mieć o tym jakieś […]

Słowiańska kosmogonia czyli jak z garści piachu powstał świat

Etnografowie, badając wierzenia ludowe, odkryli w mitach słowiańskich zadziwiającą zgodność wątków kosmogonicznych. O tym, jak w wyobrażeniach naszych przodków powstawała Ziemia dowiadujemy się z zapisków, pochodzących z obszarów ugrofińskich i słowiańskich. Wszystkie zgodne są co do jednego: na pełnym morzu to diabeł wpadł na kluczowy pomysł, a Bóg go usłuchał.