Tag: Różewicz Open Festiwal

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza!

Konkurs odbywa się w ramach c Radomsko 2017 i skierowany jest do autorów przed debiutem poetyckim. Nagrodę stanowi druk debiutanckiego tomu wierszy w nakładzie 1000 egzemplarzy. Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: http://www.rozewiczopen.pl/aktualnoci/633-ix-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-im-janusza-roewicza Wiersze należy przesłać do 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).