Tag: radio

Głosy, których słucham nocą

Głos Aarona Mahnke jest spokojny, łagodny, niemal delikatny, kiedy przeprowadza mnie przez pozbawione światła i tlenu zapadnięte szyby kopalni Hoosac. Jego ton kontrastuje z makabrą, którą opisuje: echa głosów pacjentów zmarłych w ubiegłym wieku w zakładzie dla obłąkanych Danvers State Hospital, który teraz stanowi źródło wszystkich opowieści o nawiedzonych psychiatrykach; ukryte pokoje i pułapki w […]