Tag: poezja konkretna

Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa (1953-2007) – Jacques Donguy

Pierwszym skojarzeniem ze słowem „poezja” jest zapis tekstu w określonej formie graficznej. Czyli jakieś wyrazy uszeregowane w kilku następujących po sobie linijkach, czasem między poszczególnymi cząstkami pojawi się pauza (dzielenie na zwrotki). Ale czy poezja to tylko tekst? Co więcej, czy poezja to tylko słowa, słowo? Najczęściej mówi się: „czytam poezję”, lecz przecież historia literatury […]