Tag: płeć

W ciemni – Susan Faludi

Ciemnia do wywoływania zdjęć nie znalazła się w tytule najnowszej książki Susan Faludi przypadkowo. To miejsce, w którym wiele czasu spędzał jej ojciec, ale to także przestrzeń pełna tajemnic, niewywołanych jeszcze filmów, oczekiwania na efekt przemiany. Życie głównego bohatera jest takim życiem „pomiędzy” pod wieloma względami, egzystencją niezwykle samotną, w ukryciu.

„Dulce et decorum est pro patria mori” po polsku

Utrwalone przez romantyzm wzorce osobowe do dziś są żywe w świadomości narodowej Polaków. Mit męczennika, bojownika, herosa jest stale obecny w sztuce czy literaturze. Ewa Toniak, historyk i krytyk sztuki, mocno związana z krytyką feministyczną obrała jako cel swojej analizy motyw tyrtejski w literaturze i sztuce XIX w. Sięga nie tylko do dzieł romantycznych – […]

Dziecko piasku – Tahar Ben Jelloun

W wielu kulturach bycie kobietą to przekleństwo, które piętnuje na całe życie i decyduje o jego przebiegu. Skazuje na zamknięcie, zmusza do milczenia i rezygnacji z samorealizacji. Kobiecość jest skrywana, zasłaniana, sprowadzona do funkcji rozrodczych. Najważniejszą rolą kobiety jest bycie matką syna. Córki są niepożądane, ich narodziny zagrażają materialnej i społecznej pozycji rodziny.

Gender. Co to?

Płeć – niby oczywistość, a jednak…Dziś, przy większej świadomości społecznej, wiemy, że trudno jest jednoznacznie określić, co jest kobiece, a co męskie. Żyjemy w świecie postmodernistycznym, w którym każdą opinię można zdekonstruować, obalić. Czy kobieta lubiąca oglądać mecze piłki nożnej, pijąc przy tym piwo nie jest już kobieca? A co z mężczyzną zmieniającym ciągle kolor […]