Tag: Ostatni Jedi

Romans rodzinny Skywalkerów, czyli „Ostatni Jedi”

Romans rodzinny neurotyków to tytuł krótkiego szkicu Zygmunta Freuda z 1909 roku, poświęconego psychologii rozwojowej. Zagadnienie romansu rodzinnego opisuje fantazje towarzyszące procesowi uniezależniania się dziecka, wyzwalania się spod wpływu autorytetu rodziców poprzez kwestionowanie ich miłości. Innymi słowy, rodzice przestają być centrum dziecięcego wszechświata w momencie, gdy dziecko jest w stanie zauważyć, że niewystarczająco zaspokajają jego […]