Tag: Nowy początek

„Historia twojego życia” Teda Chianga i „Nowy początek” (2016), czyli science fiction kontra hollywoodzka łopatologia

Zbiór opowiadań Teda Chianga, Historia twojego życia, oferuje serię intelektualnych ćwiczeń w postaci zgrabnych, interesujących przykładów fikcji spekulatywnej. Autor jednocześnie osadza światy przedstawione głęboko w obowiązującym stanie wiedzy naukowej (neurobiologii, matematyce teoretycznej czy lingwistyce) i lekko tłumaczy przyjęte założenia tak, że całość staje się zrozumiała dla laika, wciąż poszerzając znacząco stan wiedzy i horyzonty myślowe. […]