Tag: Linda

„Nowy wspaniały świat” Aldous Huxley

Wyobraźmy sobie społeczeństwo, w którym przyszłość każdej ludzkiej istoty jest z góry determinowana w sposób wykluczający opuszczenie przez nią określonej pozycji społecznej. Nie tylko z góry programuje się inteligencję, a nawet wygląd każdego człowieka, ale wychowuje się go, manipulując jego świadomością tak, by lubił swoje życie, swoją pracę, to że nie jest wyżej czy niżej […]