Tag: Lewa ręka ciemności

Antropologia płci Ursuli K. Le Guin: kompleks Edypa

Całościowa wizja społeczeństwa Gethen – Zimy zawarta w Lewej ręce ciemności Ursuli K. Le Guin w pewnej mierze koresponduje z współczesnymi teoriami Judith Butler, wyrażonymi w Uwikłanych w płeć. Być może to kwestia spójności antropologicznej wizji Le Guin, tworząc  bowiem społeczeństwo niezróżnicowane płciowo, nie zapomniała o takich kwestiach jak kompleks Edypa (który zdefiniować można jako […]

Antropologia płci Ursuli K. Le Guin: człowieczeństwo

Le Guin, opierając Lewą rękę ciemności na postaci androgena, nie zatrzymuje się na poziomie ładunku symbolicznego jako figury mistycznej, ale tworzy złożone, realistyczne społeczeństwo z własną, bogatą kulturą, wychodząc właśnie od androgenicznej konfiguracji tożsamości płciowej i ambisekualności. Buduje kulturę jako system niewymagający definicji, kategoryzacji i jasno określonych tożsamości. Społeczeństwa Zimy funkcjonują więc w świecie, gdzie […]

Antropologia płci Ursuli K. Le Guin: androgynia

Ursula K. Le Guin jest zdeklarowaną feministką, a zagadnienia społecznej pozycji kobiet i konwencjonalności ról płciowych często zajmują centralne miejsce w jej twórczości. Większość jej powieści i opowiadań okeślić można jako utopie feministyczne. Wyznaczniki tego typu twórczości zostały wymienione przez Joannę Russ w To write like a woman. Essays in feminism and science fiction: utopia […]