Tag: Kamil Przyboś

Kamil Przyboś – wywiad z reżyserem Prometeusza

Zanim ludzie odkryli doskonalsze narzędzia służące poznawaniu otaczającego ich świata, próbowali objaśniać sobie rzeczywistość, tworząc mity. Opowieści te generalnie miały wyjaśniać, skąd pochodzi człowiek, jakie jest jego miejsce na ziemi i co się z nim stanie po śmierci, wiążąc wszystko z działalnością bogów. Ponadto tłumaczyły np. pochodzenie zjawisk przyrody, jej różnorodność, istnienie dwóch płci, itp. […]

Prometeusz

Nigdy nie lubiłam teatru. Kompletnie nie działały na mnie ani osławiona atmosfera tego miejsca, ani bliskość aktorów. Wszelkie zajęcia teatrologiczne, których nie miałam możliwości pominąć podczas studiów, nudziły mnie śmiertelnie. Owszem, bywałam w teatrze raz na jakiś czas od dziecka, oglądałam czasem przedstawienia w telewizji, nawet podobały mi się niektóre sztuki, ale na tym koniec.