Tag: inżynier

Ten cholerny Däniken

Korzystając z unieruchomienia mego domowego PC zabrałam się za lekturę dawno odłożonych na półkę książek Ericha von Däniken. Lubię go. Nie znaczy to, ze zgadzam się bezkrytycznie z jego teoriami, jednak to, co pisze, jest ciekawe i można się z tego wiele dowiedzieć. Oczywiście interpretację tego, co przedstawiają budowle, obeliski lub przekazy trzeba traktować ostrożnie […]