Tag: I’m dangerous tonight

Uważaj, co zabierasz do domu, czyli niebezpieczne przedmioty.

Tego, że ostre przedmioty mogą w sprzyjających okolicznościach stać się narzędziami zbrodni, a co najmniej przyczyną krzywdy fizycznej, uczymy się już od dziecka. To wiedza wynikająca często nie tylko z teoretycznych pouczeń, ale z własnego doświadczenia, nierzadko bolesnego. Jednak w dziedzinie horroru nie tylko to, co ostre, może stać się śmiertelnie niebezpieczne. Przyczyną cierpień i […]