Tag: Grzegorz Zgliński

Broniąc Freda

Można po prostu powiedzieć, że w filmie Grzegorza Zglińskiego „Wymyk” chodzi o to, że jeden z braci został ciężko pobity w pociągu, a drugi odczuwa zrozumiałe wyrzuty sumienia, ponieważ mu nie pomógł. Ale to drastyczne uproszczenie, ponieważ ta opowieść powinna uświadomić widzowi jeszcze coś innego.