Tag: Grzegorz Dziamski

Kulturoznawstwo, czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej – Grzegorz Dziamski

Na niedawnych obchodach radomskiego czerwca ’76 biskup Libera pozwolił sobie na krytykę „lewackiej polityki multi-kulti, dla której wszystkie kultury są jednakowo ważne”. To pokazuje, z jakim społecznym odzewem często spotyka się kultura ponowoczesna, której następstwem i nieodzownym elementem jest wspomniana wielokulturowość. Zauważenie przez biskupa jednakowej wartości wszystkich kultur wskazuje na zrozumienie zagadnienia, problematyczne jest natomiast […]