Tag: Edgar Rice Burroghs

Dzikie dzieci w kulturze masowej

Któż z nas nie słyszał o dzieciach, wychowanych przez dzikie zwierzęta? To bardzo stare podania, już starożytni Rzymianie zapożyczyli postacie Romulusa i Remusa, bliźniąt wykarmionych przez wilczycę, od antycznych Greków. Wiele mitów o starożytnych bogach i herosach wspomina, że byli oni karmieni właśnie przez dzikie zwierzeta, głównie drapieżniki, ale równiez kozy (karmicielką małego Zeusa była […]