Tag: Dialogi z czarnym Platonem

V miejsce w konkursie „Dylematy singielki” – „Dialogi z czarnym Platonem”

– Tischner wygłaszał kazania dla przedszkolaków w kościele św. Marka, na msze przynosił misia. Pewnego razu mówił o stworzeniu świata i zadał dzieciom pytanie, kto się bardziej udał Panu Bogu, ksiądz rektor czy miś Bartek? Dzieci wszystkie zakrzyknęły: „miś Bartek!!! ”. Renata wyłączyła dyktafon i podziękowała rozmówcy. Od kilku dni intensywnie zbierała informacje o Józefie […]