Tag: Aranda

Andrzej Szyjewski „Mitologia australijska jako nośnik tożsamości”

  W książce „Mitologia australijska jako nośnik tożsamości” Andrzej Szyjewski analizuje wierzenia różnych aborygeńskich plemion, szukając wyznaczników ich tożsamości zbiorowej. Próbuje odnaleźć zestaw symboli, których używają rdzenni mieszkańcy Australii, by określić swoją tożsamość. Wymaga to nie tylko analizy mitów, ale także oddzielenia ziarna od plew, prawdziwych tradycji od tych fabrykowanych współcześnie. Kręgosłup Aborygenów Pojęciem kluczowym […]