Tag: almanach

Ewokacja – Grupa Każdy

W Krakowie – najbardziej bodaj poetyckim mieście w Polsce – istnieje nieformalna grupa poetycka KAŻDY. Dwadzieścia lat temu założył ją Ryszard Rodzik i prowadził wspólnie z Anną Kajtochową  – której finalnie powierzył opiekę nad zespołem. Po śmierci poetki tę rolę przejęła Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, obecnie grupą administruje Aneta Kielan-Pietrzak, organizując m.in. warsztaty poetyckie. Z okazji dwudziestej […]

Ciemność boi się koloru

„Ciemność boi się koloru” to almanach I zlotu poetów i grup poetyckich województwa łódzkiego. Tom zredagowała Małgorzata Skwarek-Gałęska, a głównym kluczem w doborze utworów było pochodzenie autorów lub ich przywiązanie do ziemi łódzkiej (w tomie również wiersze „gości”). Nie znajdziemy tu żadnego tematu przewodniego, nie ma także innych kryteriów. Utwory łączy jedno – niebywała radość […]