Rozmowa z Afshinem Szahneh Tabarem, dyrektorem wydawnictwa „Candle & Fog”

12020379_942915059098695_1519191638_o

Dorota Słapa: Panie Afshinie, na samym początku naszej rozmowy poproszę Pana o przedstawienie siebie i swojego wydawnictwa polskiemu czytelnikowi. W którym roku wydawnictwo „Candle & Fog” rozpoczęło swoją działalność?

Afshin Shahneh Tabar: Nazywam się Afshin Shahneh Tabar, jestem założycielem, dyrektorem i koncesjonariuszem wydawnictwa „Candle & Fog” w Teheranie i Londynie. Wydawnictwo to zostało zarejestrowane w roku 2001 w Iranie, a następnie w 2007 w Wielkiej Brytanii. Oba oddziały łączy jeden wspólny cel, którym jest prezentacja literatury perskiej poza Iranem.

D.S.: Kiedy i w jaki sposób powstała idea założenia irańsko-angielskiego wydawnictwa?

A.S.T.: Idea ta zrodziła się w chwili, gdy poza granicami kraju zaczęto odczuwać brak irańskiej literatury, zwłaszcza opowiadań i powieści, i kiedy znakomici pisarze, prowadzący w Iranie aktywną działalność literacką, okazali się nieznani na światowym rynku wydawniczym. Potem doszły takie punkty jak brak obowiązującej w Iranie ustawy o prawie autorskim oraz rozmaite kwestie polityczne, które piętrzą trudności przed bliskowschodnimi krajami. Wtedy postanowiłem założyć wydawnictwo w Wielkiej Brytanii, po to, aby prezentacja twórczości irańskich pisarzy wiązała się z mniejszymi trudnościami. Od tamtej pory jako wydawca angielski przedstawiam perską literaturę w różnych krajach świata. Decyzja ta powzięta została w 2007 r. i w tym samym roku wydawnictwo zostało zarejestrowane w Londynie.

12011454_942915102432024_880408348_o

D.S.: Proszę opowiedzieć więcej o celach wydawnictwa. Ile książek zostało dotychczas opublikowanych i w jakich językach? Czy podczas wyboru książek, które mają zostać przetłumaczone i wydane, kieruje się pan specjalnymi kryteriami? Będę wdzięczna za kilka słów na temat publikacji wydawanych przez „Candle & Fog”.

A.S.T.: Tak jak już wspomniałem wcześniej, zasadniczym celem wydawnictwa jest popularyzacja klasycznej i współczesnej literatury perskiej na międzynarodowym rynku wydawniczym oraz przedstawienie zagranicznemu czytelnikowi znamienitych irańskich pisarzy. Wydawnictwo wydało do tej pory ponad 32 pozycje książkowe (w większości w języku angielskim), a kilka kolejnych oczekuje na publikację. Nacisk położony jest przede wszystkim na literaturę współczesną, choć ukazało się również kilka pozycji naukowych, m.in. wymienić można książkę „The Legend of the King and the Mathematician” wydaną przy współpracy z MathHouse w Niemczech (zatwierdzoną przez Krajową Komisję irańskiego UNESCO), czy też kompleksową pozycję poświęconą ornamentowi w sztuce islamu i Iranu, wydaną przy współpracy z Uniwersytetem w Lozannie, gdzie obecnie jest ona wykorzystywana w pracy naukowej.

D.S: Jako że jednym z celów wydawnictwa jest prezentacja polskich przekładów współczesnej literatury perskiej, chciałabym zapytać, z jakimi, Pańskim zdaniem, aspektami kultury perskiej winien zapoznać się polski czytelnik i które z nich może poznać jedynie za pośrednictwem literatury?

A.S.T.: Jako że wraz z p. Dorotą Słapą jesteśmy na początkowym etapie realizacji tego celu i właściwie dopiero zaczynamy, trudno w tej chwili przewidzieć, które spośród irańskich powieści zostaną najlepiej przyjęte przez polskiego czytelnika. Oczywiście p. Dorota Słapa publikowała w ostatnich latach przekłady współczesnej literatury perskiej, jednak od teraz przekłady będą się ukazywać systematycznie, w formie książkowej tego samego formatu i rozmiaru. Literatura ta z uwagi na specyficzny styl charakteryzujący współczesne perskie opowiadanie, wysoki potencjał pisarzy oraz obecność wielu rozmaitych kwestii kulturowych i społecznych w Iranie może być interesująca dla polskojęzycznego czytelnika. Jestem pewien, że dzięki dobremu przekładowi literatura ta znajdzie grono odbiorców. Warto nadmienić, że oba kraje od zawsze łączyła wzajemna sympatia i kontakty kulturalne, a język i literatura perska wykładane były na polskich uniwersytetach jeszcze przed powstaniem Uniwersytetu Teherańskiego, co również wskazuje na zainteresowanie Polaków językiem perskim.

D.S.: Proszę jeszcze opowiedzieć o planach wydawnictwa związanych z Polską…

A.S.T.: Naszym celem jest znalezienie tłumaczy oraz osób zainteresowanych językiem perskim i kulturą, publikacja polskich przekładów irańskiej literatury, a także organizacja seminariów, wieczorów recytacji prozy w obu językach, jak również spotkań autorskich w różnych miastach Polski z udziałem pisarza i tłumacza oraz coroczna obecność wydawnictwa na Targach Książki w Warszawie i Krakowie i innych wydarzeniach literackich i kulturalnych. Myślimy też o organizacji warsztatów malarstwa i ilustracji w Polsce i Iranie z jednoczesnym udziałem polskich i irańskich artystów i pisarzy.

D.S.: Serdecznie dziękuję za czas poświęcony polskiemu czytelnikowi.

A.S.T.: Z nadzieją na jak najbliższe relacje kulturowe obu krajów.

About the author
Dorota Słapa
Dorota Słapa. Rocznik 1984. Iranistka z wykształcenia i zamiłowania. Absolwentka Wydziału Orientalistycznego UJ. Doktorantka historii Iranu na Uniwersytecie Teherańskim. Tłumaczka języka perskiego. Skoncentrowana przede wszystkim na współczesnej literaturze perskiej, którą pragnie przybliżać polskiemu czytelnikowi. Jej przekłady ukazały się m.in. w „Biuletynie Iranistycznym” (nr.1/2010) oraz na stronach: www.literaturaperska.com i www.artpapier.com Artykuły poświęcone twórczości irańskich pisarek, takich jak: Zoja Pirzad, Fariba Vafi i Goli Taraghi publikowała m.in. na perskojęzycznej stronie: www.antropology.ir oraz w „Oriencie” nr.1(13)2013. Obecnie pracuje nad przekładem zbioru opowiadań "My jesteśmy tutaj” autorstwa kurdyjskiego pisarza, Beroża Akreji. Pisze poezje po persku i po polsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *