Regulamin konkursu mitologicznego „Opowieści z lasów, łąk i pól”

Graficzny konkurs mitologiczny, edycja czwarta – „Opowieści z lasów, łąk i pól”

1. Organizatorem konkursu jest magazyn kulturalno-literacki Szuflada, dostępny pod adresem internetowym http://szuflada.net/.

Sponsorami są: wydawnictwo Uroboros, wydawnictwo Jaguar oraz Instytut Kultury Popularnej.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.

4. Do konkursu każdy z uczestników może wysłać dowolną liczbę prac.

5. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, którzy zamieszkują na terytorium Polski i przekroczyli 18 rok życia.

6. Zgłoszenie pracy następuje poprzez wysłanie jej na adres: mitologie@szuflada.net. W tytule wiadomości należy wpisać: Graficzny konkurs mitologiczny.

Termin nadsyłania prac upływa o północy 16 marca 2019 roku.

Plik w formacie .jpeg powinien być przesłany w załączniku wiadomości i opisany według następującego wzoru: tytuł pracy_imię_nazwisko.

Tytuł pracy musi nawiązywać do tematu przewodniego konkursu – bogów, demonów albo stworzeń nadnaturalnych związanych z lasem, łąkami i polami. Prace niespełniające tych wymogów nie będą kwalifikowane do konkursu.
W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane dowolną techniką cyfrową, fotografie oraz prace wykonane ręcznie, a następnie zeskanowane.

7. Nadesłane prace nie mogą nosić znamion plagiatu. Współpracownicy Szuflady ani laureaci poprzednich edycji nie mogą brać udziału w konkursie.

8. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację na portalu Szuflada oraz związanych z nim mediach społecznościowych – Facebooku i Instagramie.

9. Jury w składzie:
– sędzia główny: Magdalena Pioruńska (redaktor naczelna Szuflady),
– Barbara Augustyn (redaktorka działu mitologii),
– Aldona Kobus (redaktorka działu fantastyki)
– Karol Sus (redaktor działu komiksowego),
– Magdalena Sułek-Jabłońska (korektorka Szuflady)
– Aleksandra Żurek (instagramerka – @pop.books)
– Paulina Trafas (instagramerka – @boska_safona)

dokona subiektywnego i demokratycznego wyboru najlepszych dzieł. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. Nagroda:

a) za I miejsce:
– zestaw książek ufundowanych przez wydawnictwo Uroboros: Magdalena Kubasiewicz „Gdzie śpiewają diabły”, Aleksandra Janusz „Dom wschodzącego słońca”, Sara Zarr „Historia pewnej dziewczyny”, Krystyna Chodorowska „Triskel”, Rachel E. Carter „Czarny mag” Tom 1 „Pierwszy rok” i Tom 2 „Adeptka”, Daniel Jose Older „Ostatni strzał”, Marta Kisiel „Nomen Omen”, Maciej Lewandowski „Cienie Nowego Orleanu”,
– zestaw książek ufundowanych przez wydawnictwo Jaguar: Holly Black „Okrutny książę” i Joseph Delaney „Aberrations”,
– dwie książki ufundowane przez Instytut Kultury Popularnej.

b) za II miejsce:
– zestaw książek ufundowanych przez wydawnictwo Uroboros: Magdalena Kubasiewicz „Gdzie śpiewają diabły”, Aleksandra Janusz „Dom wschodzącego słońca”, Sara Zarr „Historia pewnej dziewczyny”, Krystyna Chodorowska „Triskel”, Rachel E. Carter „Czarny mag” Tom 1 „Pierwszy rok”, Joelle Charbonneau „Bomba”,
– zestaw książek ufundowanych przez wydawnictwo Jaguar: Holly Black „Okrutny książę” i Joseph Delaney „Aberrations”,
– dwie książki ufundowane przez Instytut Kultury Popularnej.

c) za III miejsce:
– zestaw książek ufundowanych przez wydawnictwo Uroboros: Magdalena Kubasiewicz „Gdzie śpiewają diabły”, Aleksandra Janusz „Dom wschodzącego słońca”, Sara Zarr „Historia pewnej dziewczyny”, Krystyna Chodorowska „Triskel”, Rachel E. Carter „Czarny mag” Tom 1 „Pierwszy rok”,
– zestaw książek ufundowanych przez wydawnictwo Jaguar: Holly Black „Okrutny książę” i Joseph Delaney „Aberrations”,
– jedna książka ufundowana przez Instytut Kultury Popularnej.

11. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

12. Jury zastrzega sobie prawo do wymiany nagród na inne o zbliżonej wartości.

Dane osobowe:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest portal Szuflada, oś. Wyszyńskiego 2/60
98-300 Wieluń.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z redaktor naczelną magazynu Szuflada poprzez e-mail: redakcja@szuflada.net
3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest portal Szuflada, oś. Wyszyńskiego 2/60
98-300 Wieluń. Posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
12. Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
13. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

About the author
Barbara Augustyn
Redaktor działu mitologii. Interesuje się mitami ze wszystkich stron świata, baśniami, legendami, folklorem i historią średniowiecza. Fascynują ją opowieści. Zaczytuje się w literaturze historycznej i fantastycznej. Mimowolnie (acz obsesyjnie) tropi nawiązania do mitów i baśni.

komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *