Nowe wiersze – Desmond Graham

Desmond Graham - Ok³adkaxX.indd „Nowe wiersze” to tom, który przełożyli studenci anglistyki UG i polonistyki UAM. Jest to bardzo interesujący projekt gdańskiej translatoryki. Każdy wiersz zyskuje dzięki temu jeszcze większą indywidualność. W skład tego zbiorku weszły utwory z dwóch cykli: „Pieśni umysłu” i „Zaślubin umysłu”.

W centrum poetyckich zainteresowań Grahama znaleźli się człowiek i natura – jako byty oddzielne oraz ściśle ze sobą złączone, dopełniające się i przenikające. M.in. w otwierającym pierwszy cykl utworze „Ofiarowali koce” poeta pokazał stosunek swojego podmiotu do opisywanych treści: tam, gdzie tematy krążą wokół człowieka, styl jest (niekiedy porażająco) realistyczny, choć emocjonalny, tam zaś, gdzie przyroda, pojawiają się akcenty już mocno liryczne.

Znamienne jest także to, że gdy autor mówi o człowieku, to zwykle tworzy całą opowieść, buduje jakąś historię, jakby dawał czytelnikowi impuls do współtworzenia tych obrazów. Poeta kreśli kontury i niejako zmusza odbiorcę, by ten wypełnił je barwami swojej wyobraźni.

Graham, na swój poetycki sposób, bada człowieka i robi to dość dogłębnie, wnikając w anatomię, m.in. skupiając się na mózgu, impulsach z neuronów, zwraca uwagę na mięso i kości i szpik. To przede wszystkim jednak swoisty liryczny test reakcji umysłu na pojawiające się bodźce. A tych w twórczości angielskiego poety nie brakuje. Graham serwuje odbiorcy sztukę na bardzo wysokim poziomie, odwołując się m.in. do swych prywatnych zainteresowań – muzyki, malarstwa oraz literatury i historii. W treści utworów pojawiają się m.in. Beethoven, Rembrandt, Michał Anioł, Montaigne, Rilke, Herbert czy Szekspir. Poeta korzysta z dorobku tych twórców i reinterpretuje ich dzieła, parafrazuje czy choćby czyni z popularnych motywów (z nich pochodzących) środki obrazowania.

Poetę interesują wszelkie procesy zachodzące w ludzkiej głowie. Patrzenie, myślenie, mówienie i słuchanie – co kształtuje te czynności, co prowokuje je do pracy, jak sobie radzą i jakie dają efekty to obszar eksploracyjny tej liryki. Badane są tu także funkcje instynktu i pamięci. Poeta próbuje również dostrzec istotę tego, co nieuchwytne. Wielokrotnie bohaterom tych wierszy udaje się tego dokonać.

To poezja, w której człowieka łączy się z naturą, zwierzętami i żywiołami. Gdy poeta pisze, jak m.in. w utworze „W przybrzeżnych zatokach przeczucia” (o krabach lub innych morskich żyjątkach) mnoży sensy wersów, połączeń językowych – do każdej cząstki dobudowuje nowe znaczenia, a to wszystko służy ukazaniu skomplikowanej istoty ludzkiej.

„Nowe wiersze” to też opowieść o „człowieku w człowieku” – o tym, jacy jesteśmy i nie jesteśmy, jakimi chcielibyśmy i moglibyśmy być, jakimi siebie widzimy i jak widzą nas inni. Przede wszystkim jednak przedmiotem i podmiotem tego tomu jest umysł. To nie emocje, nie doświadczenie, lecz właśnie rozum jest kluczem do odbioru tych niezwykle wymagających wierszy.

Kinga Młynarska

  1. Tytuł: „Nowe wiersze”
  2. Autor: Desmond Graham
  3. Okładka: broszurowa
  4. Liczba stron: 64
  5. Data wydania: 2014
  6. Wydawnictwo: słowo / obraz terytoria

About the author
Kinga Młynarska
Mama dwójki urwisów na pełny etat, absolwentka filologii polskiej z pasją, miłośniczka szeroko pojętej kultury i sztuki. Stawia na rozwój. Zwykle uśmiechnięta. Uczy się życia...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *