Metafory rzeczywistości 2013

Metafory Rzeczywistości 2013

meta 13_180x110 pxTeatr Polski w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie dramaturgicznym. Termin nadsyłania dramatów: 31 maja 2013.

Teatr Polski w Poznaniu ogłasza VI edycję konkursu METAFORY RZECZYWISTOŚCI, którego głównym celem jest połączenie oryginalnej twórczości dramaturgicznej z praktyczną realizacją teatralną.

Większość nowopowstających polskich tekstów dramatycznych nigdy nie otrzymuje szansy na swą sceniczną premierę. U źródeł takiego stanu rzeczy nierzadko leży brak świadomości autora, na czym polega specyfika nadawania tekstowi literackiemu teatralnej formy oraz brak możliwości sprawdzenia konstrukcji dramatu i wiarygodności dialogów przez reżysera i aktorów. W konsekwencji, podstawowym założeniem niniejszego projektu jest stworzenie warunków współpracy na linii autor – reżyser – aktor.

Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest konkurs na dramat polski poświęcony problematyce współczesnej. Konkurs ma charakter otwarty, ale mogą w nim brać udział wyłącznie teksty uprzednio niepublikowane i niewystawiane. Organizator konkursu szczególny nacisk kładzie na świadome wykorzystywanie przez twórców konwencji literackich. Termin nadsyłania dramatów – 31 maja 2013.

Do kolejnego etapu jury konkursu w składzie: prof. Przemysław Czapliński (literaturoznawca), Łukasz Drewniak (krytyk teatralny), Paweł Szkotak (reżyser, Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu) zakwalifikuje trzy dramaty, które przystosowane zostaną do wymogów sceny. Teksty dramatyczne na tym etapie konkursu nierzadko podlegają znaczącej modyfikacji formalnej, a reżyser i aktorzy podejmują próbę przełożenia ich na język teatru. Ten etap odbędzie się we wrześniu 2013 r. Do udziału w nim zaproszeni zostaną aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu oraz wybrani przez Dyrekcję Teatru reżyserzy.

Etap trzeci to prezentacja dramatów 7 i 8 września 2013 w Teatrze Polskim w Poznaniu w formie czytań scenicznych. 8 września zakończy się postępowanie konkursowe. Na Dużej scenie Teatru Polskiego w Poznaniu odbędzie się dyskusja z twórcami. Jej celem będzie omówienie i analiza efektów pracy artystów. Następnie zostanie ogłoszony werdykt konkursu.

Regulamin zakłada przyznanie trzech nagród pieniężnych. Jury wybierze laureata nagrody głównej, swoją nagrodę przyznają dziennikarze, natomiast publiczność wskaże dramat najpełniej odpowiadający oczekiwaniom współczesnej widowni i głosując w formie anonimowej ankiety przyzna nagrodę publiczności.

Teatr Polski w Poznaniu zakłada możliwość skierowania najlepszego tekstu do pełnej realizacji scenicznej. Prapremiera spektaklu odbędzie się w sezonie artystycznym 2013/2014.

Od pierwszej edycji Metafor Rzeczywistości (2008 r.) w Teatrze Polskim w Poznaniu zrealizowane zostały prapremiery siedmiu dramatów nagrodzonych w konkursie: „Walizka” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reż. Piotra Kruszczyńskiego (2008), „Mykwa” Piotra Rowickiego w reż. Moniki Dobrowlańskiej (2008), „Przyjaciel” Radosława Paczochy w reż. Krzysztofa Rekowskiego (2009), „Chłopiec malowany” Piotra Rowickiego w reż. Piotra Ratajczaka (2010), „Śmierć pracownika” Michała Kmiecika w reż. Iwo Vedrala (2011), „Wieczny kwiecień” Jarosława Jakubowskiego w reż. Agnieszki Korytkowskiej-Mazur (2012) oraz „Zażynki” Anny Wakulik w reż. Katarzyny Kalwat (2012).

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie:

www.metaforyrzeczywistosci.pl

plakat Metafory Rzeczywistości, proj. Marcin Markowski

About the author
Magdalena Pioruńska
twórca i redaktor naczelna Szuflady, prezes Fundacji Szuflada. Koordynatorka paru literackich projektów w Opolu w tym Festiwalu Natchnienia, antologii magicznych opowiadań o Opolu, odpowiadała za blok literacki przy festiwalu Dni Fantastyki we Wrocławiu. Z wykształcenia politolog, dziennikarka, anglistka i literaturoznawczyni. Absolwentka Studium Literacko- Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dotąd wydała książkę poświęconą rozpadowi Jugosławii, zbiór opowiadań fantasy "Opowieści z Zoa", a także jej tekst pojawił się w antologii fantasy: "Dziedzictwo gwiazd". Autorka powieści "Twierdza Kimerydu". W życiu wyznaje dwie proste prawdy: "Nikt ani nic poza Tobą samym nie może sprawić byś był szczęśliwy albo nieszczęśliwy" oraz "Wolność to stan umysłu."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *