Konkurs! Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”

18921722_1949853598582691_3904426323374878671_nTworzysz poezję? Jesteś debiutantem lub od jakiegoś czasu próbujesz swoich sił w pisaniu wierszy? Zgłoś się na konkurs literacki i zdobądź nagrody z łącznej puli 12 000 złotych!

Patronat nad Małopolską Nagrodą Poetycką „Źródło” objął Marszałek Województwa Małopolskiego

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” zwanej dalej „Konkursem” jest Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, zwane dalej „Organizatorem” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

➡ Idea Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”⬅

Człowiek nie może być sine patre, sine matre, sine genealogie – bez ojca,bez matki, bez własnej genealogii. Mimo dwóch tysięcy lat, słowa św. Pawła Apostoła nie straciły nic ze swojej aktualności. Szczególnie ważna dziś, w dobie globalizacji, jawi się potrzeba podkreślenia źródeł własnego rodowodu. Przywiązanie do swojej „małej ojczyzny”, poczucie dumy z dziedzictwa kulturowego swojego regionu, poczucie tożsamości narodowej – to ważne aspekty bycia świadomym obywatelem, członkiem społeczności, spadkobiercą tradycji.

Konkurs literacki pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Idea konkursu ma związek z ważnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, czego w życiu powinniśmy się mocno trzymać, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne. Chcemy zachęcić do szerszej refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie – to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.

Małopolska kocha poezję. I poezja kocha Małopolskę. Z naszym regionem związanych jest wielu poetów, którzy w swoich utworach jasno i śmiało odwoływali się do tego co rodzime. Tu tworzyli i mieszkali laureaci Literackiej Nagrody Nobla: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. W tym regionie zawsze ważną rolę odgrywało i do dziś odgrywa kultywowanie tradycyjnych wartości i popularyzacja twórczości literackiej. Dlatego pragnąc zainspirować twórców z Małopolski, w ramach „Źródła” ufundowaliśmy nagrodę specjalną, dla autora piszącego o naszej „małej ojczyźnie”.

W poezji liczy się przede wszystkim piękne „źródlane” słowo. „Bądź poezjo źródełkiem czystym, co śpiewa pod łopianem pieśń czystą o nadziei.” – napisał Józef Baran w jednym z wierszy. Takie właśnie słowa liryki czystej – celne, ważne, piękne, oryginalne i autentyczne chcielibyśmy odnaleźć i nagradzać w naszym Konkursie.

WIĘCEJ ➡ http://csm.tarnow.pl/aktualnosci,1178,konkurs-malopolska-nagroda-poetycka-zrodlo.html

➡ JURY KONKURSU ⬅

➡➡ Józef Baran – poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury),
➡➡ prof. dr hab. Marek Karwala – literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
➡➡ Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,
➡➡ Marek Zięba – poeta, reżyser teatralny, reprezentant Organizatora.

➡ NAGRODY ⬅

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

➡➡ I nagroda – 3 500 zł
➡➡ II nagroda – 2 500
➡➡ III nagroda – 1 500
➡➡ 5 wyróżnień po 600 zł
➡➡ Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

➡ TERMINY ⬅

➡➡ Prace konkursowe powinny być przesłane do 10 sierpnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.
➡➡ Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi 2 października 2017 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Tarnowskim Ratuszu. Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: www.csm.tarnow.pl iwww.borzecin.pl – oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin oraz profilu społecznościowym https://www.facebook.com/borzecingok/

➡ OPŁATY ⬅

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora: Bank Zachodni WBK 80 1500 1748 1217 4004 5323 0000 z tytułem wpłaty: „Opłata akredytacyjna – Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”+ imię i nazwisko Uczestnika”.

WIĘCEJ ➡ http://csm.tarnow.pl/aktualnosci,1178,konkurs-malopolska-nagroda-poetycka-zrodlo.html

About the author
Kinga Młynarska
Mama dwójki urwisów na pełny etat, absolwentka filologii polskiej z pasją, miłośniczka szeroko pojętej kultury i sztuki. Stawia na rozwój. Zwykle uśmiechnięta. Uczy się życia...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *