Jacques Aumont – Interpretacja filmów

Książka francuskiego krytyka filmowego jest nie tylko, jak wskazuje tytuł, o rozumieniu i nadawaniu znaczeń ruchomym obrazom, ale o pewnej aktywności umysłu, właściwej każdemu z nas. W jakimś sensie Interpretacja filmów jest obroną interpretacji jako czegoś naturalnego, wręcz niezbędnego w codziennym funkcjonowaniu. Według Aumonta tekst kultury może zostać zanalizowany przez każdego, interpretacja, choć immanentna ludziom myślącym, jest czymś trudniejszym, wymaga bowiem nie tylko wiedzy, jaką podaje nam samo dzieło, lecz zmusza do sięgnięcia poza nie, zaangażowania wszelkich wspomnień czy przywołania kontekstów, w których zacznie nam się jawić znaczenie, sens danej rzeczy. Jednocześnie jednak interpretacja jest także spekulacją, domysłem, nie zaś czymś pewnym, a tym bardziej obiektywnym, co zresztą potwierdza indywidualność doświadczenia.

W kino, jak w mało które medium, wpisana jest interpretacja, bo przecież u samych podstaw filmu leży wzbogacanie gotowego tekstu o własne wrażenia, zarówno przez reżysera, jak i aktorów. W ten sposób, jak pisze sam autor, nadają „istnienie czemuś, co jest potencjalne, napisanej roli”. Następstwem tego działania jest powołanie do życia filmów, co z kolei rodzi potrzebę ich interpretacji przez widzów. Na przestrzeni swojej książki Aumont wskazuje na niekompletność, a często i daremność tego zajęcia, podkreślając jednak, że jest ono niezbędne, by dotrzeć do głębszych znaczeń. Nie tylko, by zobaczyć więcej w konkretnym tekście kultury. Okazuje się ono ważne przede wszystkim w codziennym doświadczaniu rzeczywistości.

 

Tytuł: Interpretacja filmów

Autor: Jacques Aumont

Liczba stron: 296

Rok wydania: 2021

Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy

About the author
Łukasz Muniowski
Doktor literatury amerykańskiej. Jego teksty pojawiały się w Krytyce Politycznej, Czasie Kultury, Dwutygodniku i Filozofuj. Mieszka z kilkoma psami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *