Hello world – Hannah Fry

To książka o tym, jak algorytmy coraz bardziej przejmują kontrolę nad naszym życiem. Dzieje się tak jednak nie dlatego, że są wszechpotężne i nieomylne, lecz dlatego, że sami im na to pozwalamy. Zbytnio ufając matematyce, stopniowo zabijamy w sobie człowieczeństwo. 

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że obecnie stosujemy algorytmy w każdej możliwej dziedzinie życia. Autorka Hello World, matematyczka Hannah Fry, pokazuje, jak wykorzystywane są do wpływania na wyniki wyborów, sterowania pojazdami czy rozpoznawania twarzy. Z jednej strony, jeśli algorytm się pomyli, wydaje się to dla nas oczywiste – możemy wtedy do woli naigrawać się z głupich maszyn i ich twórców. Z drugiej, my, jako ludzie, również mamy świadomość własnej omylności, dlatego tak chętnie oddajemy swoją przyszłość, bezpieczeństwo, a czasem nawet życie, w ich ręce.
Rezultatem tych spornych punktów widzenia jest pewien impas, z którego wyjście będzie trudne, ale kluczowe z punktu widzenia przyszłości człowieczeństwa. Odrzucanie algorytmów byłoby niesamowitą głupotą z naszej strony. Nie chodzi nawet o to, że algorytmy są zbyt potężne, ale są po prostu bardzo pomocne. Bez nich pilot samolotu byłby bezradny, wykrycie raka trudniejsze, z nimi zaś zaradzenie zbrodni wydaje się wykonalne. Oczywiście skuteczność algorytmu zależy od danych, jakich do niego użyjemy. Algorytm, w przeciwieństwie do człowieka, nie ma uprzedzeń. Nie ma żadnych przekonań czy opinii, nie osądza. Jest neutralny. To twórca decyduje, do czego go użyje.

Fry podaje multum przykładów na to, jak można wykorzystać algorytmy. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne, zabawne i niewinne, a przede wszystkim te niebezpieczne. Wprowadzenie błędnych danych może zniszczyć ludzkie życie, czyniąc z osoby niewinnej domniemanego kryminalistę. To samo może także zrobić sędzia, a więc człowiek obarczony określoną przeszłością. Jako przykład Fry podaje bardzo różne podejście sędziów do tych samych sytuacji – nie wszyscy sędziowie postrzegają podobne sprawy tak samo. Dlatego potrzebne jest współdziałanie ludzi i algorytmów. Nie ślepe zaufanie, lecz stały nadzór. Jasne, algorytmy ułatwiają życie, ale w niepowołanych rękach mogą zrobić nieporównywanie więcej złego.

Tytuł: Hello World
Autor: Hannah Fry
Przekład: Sebastian Musielak
Liczba stron: 308
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

About the author
Łukasz Muniowski
Doktor literatury amerykańskiej. Jego teksty pojawiały się w Krytyce Politycznej, Czasie Kultury, Dwutygodniku i Filozofuj. Mieszka z kilkoma psami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *