About the author
ur. w 1990 r. Absolwentka Liceum Plastycznego w Katowicach, obecnie studentka V roku Grafiki Warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wychowałam się w małej miejscowości położonej na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Fascynacja przyrodą w połączeniu z opowieściami zasłyszanymi w dzieciństwie znalazła odzwierciedlenie w mojej twórczości. W swoich pracach nawiązuję do mitologi słowiańskiej. Pretekstem do tworzenia są dla mnie wszelkie formy organiczne, które poddaję swobodnej interpretacji, ich surowa i pierwotna materia najpełniej oddaje klimat tajemniczego i podporządkowanego naturze świata słowiańskich wierzeń i obrzędów. Tworzę ilustracje i grafiki, głównie w technice linorytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *