David Edmonds (red.) – Filozofia kontra świat

Jaka jest funkcja użytkowa filozofii? Mówiąc inaczej, czy jest ona nam w ogóle potrzebna do życia? Czy kiedykolwiek odwołujemy się do Nietzschego lub Platona poza murami akademii? No bo jak podejmowane przez nas codziennie decyzje mają się do hipotetycznych dywagacji, gdzie konkretne przemyślenia umiejscowione są w określonych kontekstach, często nieprzystających do rzeczywistości? Tymczasem każdy z nas kieruje się określonym kompasem moralnym i etycznym, u którego podstaw leży cała tradycja myśli filozoficznej. Nawet jeśli tego nie wiemy, swoje działania poprzedzamy analizą problemów, jakie ktoś już kiedyś poruszył, wyciągając stosowne wnioski. Niektórzy zapewne wolą się odwoływać do dyrektyw wydanych przez bóstwa, jednak również one nie istnieją w próżni, lecz przez wieki ulegały przekształceniom, by wniknąć w naszą świadomość bez jej udziału.

Książka zredagowana przez Davida Edmondsa stanowi wybór 62 wpisów z prowadzonego od 2007 roku przez niego bloga Etyka w praktyce. Jej celem jest przybliżenie filozoficznych idei osobom podchodzącym z dystansem do samego słowa „filozofia” poprzez odwoływanie się do niej za pomocą spraw z pierwszych stron gazet. Kwestie poruszane przez publikujących na blogu etyków z Centrum Etyki Praktycznej Uehiro na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz ich gości, choćby tak znanych jak Peter Singer, autor Wyzwolenia zwierząt, to: kodeks karny, doping w sporcie, aborcja, pedofilia czy antydepresanty, i przyjrzenie się im z innych, nieoczywistych perspektyw.

Filozofia kontra świat to dający do myślenia zbiór tekstów, często kwestionujących dotychczasowe, uważane za powszechne, przekonania. To książka zachęcająca do namysłu nad codziennością. Do analizy wydarzeń, które są czymś więcej niż kolejnym newsem, jeśli się odpowiednio w nie zagłębimy. Rozpiętość zagadnień, jakim przyglądają się autorzy, to najlepszy dowód tego, że filozofia jest wszystkim i wszystko można poddać filozoficznemu osądowi. Szczególnie polecałbym ją strażnikom dogmatów, ślepo wierzącym w jeden „właściwy” pogląd na świat.

Tytuł: Filozofia kontra świat

Redakcja: David Edmonds

Liczba stron: 286

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2020

About the author
Łukasz Muniowski
Doktor literatury amerykańskiej. Jego teksty pojawiały się w Krytyce Politycznej, Czasie Kultury, Dwutygodniku i Filozofuj. Mieszka z kilkoma psami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *