Tag: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne – Wiktor Marzec

„Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne” Wiktora Marca to jedna z tych książek, które należy przeczytać, jeśli chce się zrozumieć specyfikę polskiego dyskursu politycznego i dynamikę jego przemian. Nieprzypadkowo autor wybrał ten właśnie okres burzliwych rewolucyjnych wydarzeń w Królestwie Polskim. Powodem pierwszym jest analiza historii rozwoju społeczeństwa jako walki klasowej. Drugim, […]

Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki – Alicja Stępień-Kuczyńska

Gra wideo „Perestroika” była jedną z pierwszych, w jakie grałem. Do teraz pamiętam otwierającą grafikę – wizerunek Michaiła Gorbaczowa jakby rozdzierający coś, co miało przypominać Kreml. Sama gra polegała na przeprowadzaniu żabki z jednej lilii na drugą w poszukiwaniu cennych kul. Po stracie ostatniego z żyć żabki tańczyły specjalnie dla gracza. Trudno o ciekawszą metaforę […]

Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki – red. Izabela Desperak, Inga Kuźma

Książek z zakresu gender studies ukazuje się ostatnio sporo – wszystkie one znakomicie udowadniają, że współczesna nauka potrzebuje genderowych narzędzi. „Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki” pod redakcją Izabeli Desperak i Ingi Kuźmy to kolejna pozycja, która ukazała się w serii „Oblicza feminizmu”, obowiązkowa dla zainteresowanych tematyką feministyczną.

Mikropolis: Socjologia miasta osobistego – Andrzej Majer

Według najprostszej definicji miejsce to przestrzeń o określonym znaczeniu. Miejsce istnieje dzięki przypisywanym mu (jak również wciąż przepisywanym) kontekstom i konotacjom. Krótko mówiąc, istnieje dzięki ludziom, bez których pozostawałoby tylko pustą – niekoniecznie w sensie fizycznym – powierzchnią lub budynkiem. Z drugiej strony – to miejsce definiuje ludzkie doświadczenia. Wpływa nie tylko na to, czego […]