Tag: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Ciało i wspólnota – Marta Zimniak-Hałajko

Książka „Ciało i wspólnota. Wokół prawicowej wyobraźni” podsumowuje trzy lata badań nad postrzeganiem kobiet przez prawicowe organizacje i instytucje. Rezultatem jest bezstronny i pouczający obraz wojen reprodukcyjnych w Polsce. W swojej analizie prawicowego dyskursu dr Zimniak-Hałajko przygląda się ciału kobiety, a konkretniej: kwestiom edukacji seksualnej i niepłodności oraz ich oddziaływaniu na wyobrażenia dotyczące kobiet jako […]

Lew, który mówi – Paweł Majewski

Ludwig Wittgenstein napisał w swoich „Dociekaniach”: gdyby lew umiał mówić, nie potrafilibyśmy go zrozumieć. Znaczy to tyle, że doświadczanie świata przez nie-człowieka jest bardzo odmienne od postrzegania w czysto zwerbalizowany, gramatyczny sposób przez człowieka. Kontakt obydwu, spotkanie, podczas którego chcą nawiązać dialog i przezwyciężyć swoje różnice to „doświadczenie graniczne”, któremu poświęcona jest książka Pawła Majewskiego. […]