Przeglądasz: opowiadania

Gender indeks
1

„Mikrotyki” to transowa, syntetyczna i przejmująca opowieść o przemijaniu świata, jaki znaliśmy. Rzeczywistości osiedli, bloków,…