Patronat Szuflady: Festiwal Kultury w Kontakcie!

FESTIWAL „KULTURY W KONTAKCIE|”
I EDYCJA

HUMANISTA W PODRÓŻY – DOŚWIADCZENIE PODRÓŻY CZY TURYSTYCZNA POTRZEBA KONSUMPCYJNA?

Koncepcja i organizacja:

dr Monika Wójciak, dr Agata Jawoszek (Instytut Filologii Słowiańskej UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)
termin: 12-14, czerwiec 2015

Miejsce: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Teatr Ósmego Dnia, Kino Charlie Monroe

Zakładamy cykliczny charakter spotkań (np. raz do roku lub kwartalnie), z których każde poruszałoby inny temat spełniający postulat humanistyki zaangażowanej z pełną świadomością wyzwań, jakie stoją przed nią dzisiaj, stąd nazwa cyklu „Festiwal Kultury w Kontakcie” sugerująca inne niż stricte wykładowe obcowanie z podawaną wiedzą (w programie warsztaty w duchu dialogu, empatii i porozumienia ponad podziałami, budowanie postaw obywatelskich, prorównościowych).

Przedsięwzięcie ma charakter, z jednej strony integrujący środowiska studencko-naukowe i szkolne, z drugiej natomiast pozostaje wierne swoim dydaktyczno-badawczym celom. Wpisuje się wszak konsekwentnie w program badań prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskej UAM (migracje, zjawiska trans kulturowe, mapowanie kultur i in.) oraz w charakter dydaktyczny kursów odbywających się w IFS (np. specjalizacja turystyczna)

Projekt ma charakter dydaktyczno-naukowo-popularyzatorski. Tematycznie oscyluje wokół kulturowych aspektów podróży, rozumianych nie tylko jako przemieszczanie się, ale przede wszystkim jako spotkanie z Innym i próba zmierzenia się z własną kulturą, tożsamością oraz podmiotowością.

Podczas cyklu spotkań adresowanych do uczniów wyższych klas poznańskich szkół średnich (2-3) oraz do studentów niższych lat studiów (1-2) kształcących się w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM chcemy osiągnąć trojaki cel. Po pierwsze, naszym zamiarem jest oswojenie licealistów z ideą studiowania kierunku humanistycznego, tu: filologii, poprzez ich integrację ze studentami oraz kadrą naukowo-dydaktyczną zatrudnioną na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (cel promocyjno-pupularyzatorski). Zakładamy, że kontakt z niestandardowo podaną wiedzą humanistyczną stanie się inspiracją dla uczniów poszukujących dalszej drogi swojej edukacji, którzy często nie decydują się na podjęcie studiów ściśle humanistycznych z obawy przed ich anachronicznym charakterem (takiemu stereotypowemu spojrzeniu sprzyja rynkowe deprecjonowanie wiedzy humanistycznej jako nieprzydatnej w globalnie pojmowanej ekonomii). W takim sensie planowany cykl warsztatów, spotkań, wykładów spełni swoistą rolę „otwartych drzwi” zarówno Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, jak i naszego macierzystego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Dla uczniów poznańskich szkół średnich i dla studentów Festiwal będzie zatem okazją do poszerzenia wiedzy o kulturowe aspekty turyzmu w głęboko humanistycznym i antropologiczno-kulturowym aspekcie. Przyjęta perspektywa pomoże spojrzeć na zagadnienie szerzej, co wydaje się szczególnie cenne – to po drugie (cel dydaktyczny) – również z punktu widzenia naszych studentów – filologów słowiańskich i bałkanistów, dla których codziennością są podróże do krajów, których kulturę i język zgłębiają. Uświadomienie sobie złożoności i subtelnych kontekstów spotkań z inną kulturą, tradycją i doświadczeniem może nieść za sobą dużą zmianę jakościową. Wychodząc ze stanowiska zaangażowanej humanistyki, zakładamy, że efektem projektu będzie uwrażliwienie studentów i uczniów na międzykulturowe niuanse, które ujawniają się w chwili spotkania z odmiennością. Po trzecie wreszcie (cel naukowy), doświadczenie i wiedza uzyskane podczas realizacji projektu w sposób wymierny poszerzą horyzonty badawcze, pozwolą uruchomić perspektywę komparatystyczną, spojrzeć na przedmiot badań własnych w ujęciu interdyscyplinarnym.

Program I edycji będzie obejmował:

1. WARSZTATY POST-TURYSTYKA
2. WARSZTAT
3. TRZY PANELE DYSKUSYJNE:
• REPORTAŻ/LITERATURA PODRÓŻNICZA
• FOTOGRAFIA
• DYSKURS NAUKOWY (PODSUMOWUJĄCY) [antropologia, socjologia, turystyka]

4. PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH POŁĄCZONYCH Z DYSKUSJĄ

5. KONCERT: PROJEKT PODRÓŻNICZO-MULTIMEDIALNY

WARSZTATY

I WARSZTAT

TYTUŁ: TURYSTYKA ODPOWIEDZIALNA I ZRÓWNOWAŻONA
Warsztaty skierowane do studentów specjalizacji turystycznej, ale też do wszystkich zainteresowanych, w tym pracowników, uwrażliwiające na problemy związane ze współczesną turystyką.
Warsztaty zostaną zmodyfikowane pod kątem ich przydatności dla studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM (szczególny nacisk na zagadnienia związane z Bałkanami i Europą Środkowo-Wschodnią).

Prowadzenie: Maria Zlonkiewicz, Piotr Cywiński; Portal: Post-Turysta.pl

http://post-turysta.pl/

Moduł pierwszy – Przed podróżą (2 h)

• Zastanowimy się nad dominującą narracją w turystyce – w tym słownictwem i sformułowaniami kształtującymi naszą wyobraźnię oraz źródłami wiedzy o świecie, które wpływają na nasze turystyczne oczekiwania, tym samym na „turystyczne spojrzenie”, czyli nawyk kojarzenia miejsc z konkretnymi zespołami sensów i wspólna wyobraźnia turystyczna. Na tej podstawie zbadamy to, jak turystyczne oczekiwania potrafią wpływać na odwiedzany przez turystów świat.

Moduł drugi – Spojrzenie przez obiektyw (2h) (film najprawdopodobniej pokazywany będzie podczas wykładu)
• Film dokumentalny „Z kamerą wśród ludzi / Framing the Other” reż. Ilja Kok, Willem Timmers, Holandia 2011 – mającego na celu pokazanie perspektywy mieszkanek i mieszkańców Globalnego Południa traktowanych niczym eksponat.
• Dyskusja o filmie i zjawisku.
• Pytania problemowe dotyczące fotografii wakacyjnej.

Moduł trzeci – Konsument na wakacjach vs. wakacje od konsumpcji (1h)

• Przedstawione zostaną podstaw teorii turystycznych dotyczących klasy średniej, w tym próba naszkicowania portretu psychologicznego człowieka na wakacjach w kontekście rodzących się kompleksów i „efektu demonstracji”.

Moduł czwarty – Neokolonializm turystyczny? (1:30h)

• Warsztat pokazujący charakterystykę modelu biznesowego all-inclusive oraz porównanie go z dzielnicami turystycznymi odwiedzanymi przez backapckerów. I na tej podstawie co traci, a co zyskuje państwo Globalnego Południa, jego mieszkańcy oraz lokalni sąsiedzi kurortów na masowym ruchu turystycznym. Zastanowimy się czy istnieje neokolonializm turystyczny.
Moduł piąty – Nowe trendy (1h)

• Pokazanie wad i zalet tzw. wolonturystyki oraz turystyki granicznej. Dyskusja o turystyce Fair Trade.

Moduł szósty – Znaczenie tożsamości (0:30h)

• Podróżnik i turysta – prawdziwa czy fałszywa opozycja?

PANELE DYSKUSYJNE

Pomyślane przez nas panele dyskusyjne będą miały charakter okrągłego stołu/agory, przestrzeni do dyskusji pomiędzy zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami środowiska naukowego. Zakładamy w nich również aktywny udział uczniów i studentów.
Panele stanowić będą zwieńczenie i podsumowanie tej edycji Laboratorium. Ich wideo zapis lub stenogram w wersji tekstowej zostanie udostępniony w specjalnie pomyślanej platformie internetowej.

TYTUŁ: LITERACKIE I FOTOGRAFICZNE KREACJE ŚWIATA

Tematem, składającego się z trzech części, panelu będą: rola reportażu i reportera, podróżnika i literatury podróżniczej, fotografii i fotografa we współtworzeniu obrazu/ów rzeczywistości. Debata, w której wezmą udział zaproszeni goście – reporterzy, autorzy literatury dokumentalnej i podróżniczej, literaturoznawcy, antropolodzy, socjolodzy, turystolodzy, fotografowie – podejmie problematykę szeroko rozumianego konfrontowania się ze światem – w jego wielowymiarowym, wielokulturowym, wielotożsamościowym, złożonym i skomplikowanym kontekście. Spotkanie, co szczególnie istotne, będzie miało charakter interdyscyplinarny.

PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH

TYTUŁ: Z KAMERĄ WŚRÓD LUDZI…

Podczas spotkania odbędzie się projekcja filmów dokumantalnych: Z kamerą wśród ludzi, Gringo Trails, Playa Coloniale, Tourisme Interantional.
Każdy z filmów podejmuje ważny problem związany z tematem przewodnim projektu. Pokazowi towarzyszyć będzie otwarta dyskusja moderowana przez organizatorki lub/i zaproszonych gości.

KONCERT

TYTUŁ: PODRÓŻE MUZYCZNE/ IGOR SPOLSKI & THE DUDES

Koncert, z pozoru nie akademicka i nie dydaktyczna forma, będzie pretekstem do refleksji nad jeszcze innym sposobem „zapisywania” świata w podróży i przekazywania jego obrazów. Autor projektor – Igor Spolski pisze:
„Jestem podróżnikiem i songwriterem. Nie osobno, tylko dwa w jednym. Wyjeżdżam w najróżniejsze zakątki świata obładowany małymi instrumentami, spotykam ludzi, rozmawiam z nimi, zaprzyjaźniam się, szukam inspiracji i ją znajduję. Robię fotografie, które zmieniam w pocztówki; zbieram materiały video, które zamieniam w videoklipy. Kolekcjonuje sample, opowieści i historie napotkanych ludzi, z których potem robię muzykę. Z takich właśnie zbiorów i inspiracji powstała moja pierwsza płyta Lewe racje, którą nagrałem wraz z nepalskimi muzykami w dalekim Kathmandu. Najnowsza płyta Wakacje z Hindusami jest sumą czterech lat doświadczeń z wypraw do Azji. To piękne akustyczne piosenki, oparte na nietypowych brzmieniach często nawiązujących do obszarów kulturowych, w których zostałe napisane. To piosenki, które zabiorą Cię w podróż bez biletu.”

WARSZTAT
„Szakal, żyrafa i tubylcy, czyli jak się ma idea NVC (Komunikacji Opartej na Empatii) do spotkań z inną kulturą”
(prowadzenie dr Agata Jawoszek, absolwentka Studium Coachingu oraz I stopnia Szkoły Trenerskiej Komunikacji Opartej na Empatii [akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne])
W ramach kilkugodzinnego warsztatu uczestnicy zapoznają się, poprzez doświadczenie i odpowiednio dobrane ćwiczenia indywidualne i grupowe, z koncepcją Komunikacji Bez Przemocy opartą o metodę Marshalla Rosenberga – w tym wypadku dostosowaną do problematyki spotkań międzykulturowych w przestrzeni podróżniczej.

Podsumowanie:

Projekt ma mieć z założenia charakter cykliczny, popularyzatorsko-dydaktyczny. Jego celem będzie z jednej strony integracja środowisk uniwersyteckich i szkolnych, z drugiej zaś uwrażliwienie młodych ludzi na kulturowe aspekty szeroko rozumianej turystyki (postulat budowania świadomych postaw obywatelskich przy jednoczesnym uwrażliwieniu na odmienności i różnice kulturowe). Usytuowanie projektu zarówno w przestrzeni uniwersyteckiej (sale wykładowe, lobby Wydziału) jak i miejskiej współgra z jego założeniami.

About the author
Magdalena Pioruńska
twórca i redaktor naczelna Szuflady, prezes Fundacji Szuflada. Koordynatorka paru literackich projektów w Opolu w tym Festiwalu Natchnienia, antologii magicznych opowiadań o Opolu, odpowiadała za blok literacki przy festiwalu Dni Fantastyki we Wrocławiu. Z wykształcenia politolog, dziennikarka, anglistka i literaturoznawczyni. Absolwentka Studium Literacko- Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dotąd wydała książkę poświęconą rozpadowi Jugosławii, zbiór opowiadań fantasy "Opowieści z Zoa", a także jej tekst pojawił się w antologii fantasy: "Dziedzictwo gwiazd". Autorka powieści "Twierdza Kimerydu". W życiu wyznaje dwie proste prawdy: "Nikt ani nic poza Tobą samym nie może sprawić byś był szczęśliwy albo nieszczęśliwy" oraz "Wolność to stan umysłu."

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *