Tag: Pies i kość

Niebaśniowe życie wielkich bajkopisarzy – Ezop

Bajka częstokroć sens moralny mieści, Stąd Ezop, bajarz, sprawiedliwie słynie. Źle czyni, który gardzi przypowieści, Smaczny to owoc, choć w podłej łupinie. Myszeidos Dzieje antycznego poety i bajkopisarza nie są jasne. Przyjmuje się, że Ezop żył w VI w. p.n.e. i prawdopodobnie wywodził się z Frygii, krainy położonej niegdyś w Azji Mniejszej. Początkowo twórca zamieszkiwał […]