Tag: dom

Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta – Łukasz Krzyżanowski

Zacznę od osobistego wtrętu. Od prawie dwudziestu lat nie mieszkam w Radomiu, odwiedzam go raz w roku. Nie znam jego historii, czego bardzo żałuję. Niestety, w czasach mojego liceum nie uczono jeszcze o Innym, nie pokazywano miasta jako miejsca wspólnego dla różnorodności. Cmentarz żydowski pokazywany był przez moich rodziców zawsze w drodze do ciotki i […]

Dom. Krótka historia idei – Witold Rybczyński

W swojej książce „Dom. Krótka historia idei” profesor Witold Rybczyński analizuje wielowiekową ewolucję pojęcia komfortu. Pojawienie się tego terminu w jego dzisiejszym znaczeniu, a więc rozumianego jako połączenie wygody i elegancji, było wynikiem długotrwałej ewolucji. Jak deklaruje autor we wstępie: „Tematem jej jest idea, a nie konkretna rzeczywistość domu, i choć do przeszłości odwołuje się […]

Życie wśród dzikusów – Shirley Jackson

Powieść autobiograficzna jest to – według „Słownika Prawdy i Zdrowego Rozsądku” – panegiryk napisany samemu sobie. Autor „Słownika” wyjaśnia w dalszej części definicji, że po prostu z większości autobiografii można wyczytać, jeśli nie wprost to między wierszami, że prawie wszyscy z którymi bohater tego dzieła ma do czynienia byli głupi i złośliwi, a on jeden […]