Tag: książka i prasa

Uszlachetniając przestrzeń – Łukasz Drozda

Monografia Łukasza Drozdy, będąca poszerzoną pracą inżynierską, to bardzo zgrabne i zrozumiałe – pomimo naukowego charakteru tekstu – wprowadzenie w jedno z najciekawszych zagadnień współczesnej urbanistyki. Nazywana nieco ironicznie „uszlachetnianiem przestrzeni” gentryfikacja, na Zachodzie” jest obecna w publicznym dyskursie od 1964 roku, natomiast w polskich publikacjach naukowych pojawiła się 35 lat później. Jako zorganizowane skupiska […]

Tyrania rzeczywistości – Mona Chollet

 „Rzeczywistość” bywa terminem często używanym w publicznym dyskursie jako coś oznaczającego ostateczną instancję, dyskwalifikującą oponenta w dyskusji jako pozbawionego zdrowego rozsądku. Jak powszechnie wiadomo, nie ma jednej rzeczywistości, tak jak nie ma jednej prawdy. Problem pojawia się, gdy jakaś wizja realnego świata jest lansowana jako ta jedyna właściwa i swoją powagą zabija radość z codziennej […]

Michał Siermiński – „Dekada przełomu”

Książka ma czterech bohaterów, jeśli oczywiście można ich tak określić: Leszka Kołakowskiego, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Adama Michnika. Każdy z nich wchodził w życie publiczne/polityczne jako lewicowiec. Siermiński przedstawia przełom, jaki nastąpił w latach 1968–1980, pod ogromnym wpływem Kołakowskiego, u intelektualnych elit PRL, czyli odwrót od marksizmu, zakończony w konsekwencji zniknięciem znaczących formacji lewicowo-radykalnych. […]