Tag: harvey

David Harvey – Przewodnik po Kapitale Marksa. Część 2

Tom II Kapitału Karola Marksa stanowi wyzwanie nawet dla największych admiratorów twórczości tego teoretyka. Wkładu Marksa w rozwój tak różnorakich dziedzin jak ekonomia, socjologia czy historia, jak również niespotykanej dotąd umiejętności hybrydyzacji wyżej wymienionych nie sposób przecenić. Nie będzie przesadą napisanie, że jako sposób postrzegania i wyjaśniania rzeczywistości marksizm jest nieoceniony właśnie dzięki narzędziom, jakie […]

David Harvey – „Przestrzenie globalnego kapitalizmu”

Zebrane, zredagowane i przetłumaczone wykłady antropologa i geografa Davida Harveya z 2004 roku stanowią dosyć ryzykowną inwestycję. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę zatrzęsienie książek piętnujących neoliberalizm, z których kilka mieliśmy już przyjemność tu zaprezentować. Mimo to nie można tej propozycji tak po prostu odrzucić, prezentuje ona bowiem tę – oby – dogorywającą ideologię z perspektywy […]