Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza

281452_229905870375177_1901234_nRegulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza

Organizator:
Miejski Dom Kultury w Radomsku

Partner:
Miasto Radomsko

I. Cele konkursu:

– umożliwienie młodym twórcom debiutu poetyckiego,
– inspirowanie twórczości poetyckiej,
– popularyzacja współczesnej poezji.

II. Warunki:

1. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem.

2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy.

3. Konkurs jest dwuetapowy.

4. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest nadesłanie zestawu 5 wierszy własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.

5. Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę, która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu, adres e-mail oraz krótką informację o autorze.

6. Jeden autor może przesłać jeden zestaw wierszy.

7. Do drugiego etapu konkursu z nadesłanych wcześniej wierszy, Jury wybierze od 5 do 7 najlepszych zestawów.

8. Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 1 sierpnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko – z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

9. Autorzy nominowani do drugiego etapu, zobowiązani są nadesłać do 15 września 2016 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie. Zestaw wierszy należy nadesłać na adres podany w pierwszym etapie konkursu.

10. Autorzy nominowanych zestawów zostaną powiadomieni o wyróżnieniu telefonicznie i drogą e-mail.

11. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy, do ich cytowania bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

13. Prace oceniane będą przez Jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, prozaik, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk, publicysta, wykładowca akademicki) i Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach).

14. Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje Organizator. Jury może przyznać także wyróżnienia finansowe finalistom II etapu.

15. Autorzy zestawów wierszy wybranych przez Jury do drugiego etapu konkursu, zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu – ogłoszenie wyników i wybór laureata. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród przyznanych w II etapie. Koszt dojazdu (wyłącznie na terenie Polski) pokrywa Organizator konkursu.

16. O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronie www.mdkradomsko.pl i www.rozewiczopen.pl.

17. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z jurorami.

18. Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko. Tel./fax 44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55, e-mail: promocja@mdkradomsko.pl,www.mdkradomsko.pl.

KONKURS_POETYCKI_REGULAMIN__2016-page-001

About the author
Kinga Młynarska
Mama dwójki urwisów na pełny etat, absolwentka filologii polskiej z pasją, miłośniczka szeroko pojętej kultury i sztuki. Stawia na rozwój. Zwykle uśmiechnięta. Uczy się życia...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *