Tag: Ursula K. Le Guin

Jak nie być Bogiem, czyli „Jesteśmy snem” Ursuli K. Le Guin

Sny George’a Orra ziszczają się, urzeczywistniają. Doktor William Haber, do którego Orr zwraca się z prośbą o pomoc, wykorzystuje zdolności swego pacjenta, chcąc stać się twórcą nowego modelu świata. Efekty jego doświadczeń są tragiczne: likwidacja przeludnienia następuje poprzez wpisanie do rzeczywistości wielkiej zarazy. Przerażony Orr próbuje uwolnić się spod wpływu doktora. Ale jest już za […]

Antropologia płci Ursuli K. Le Guin: podział społeczny

Dla pełnego zrozumienia ujmowania seksualności w twórczości Ursuli K. Le Guin należałoby zwrócić uwagę także na pozostałe opowiadania z cyklu Ekumeny, w których centralnym zagadnieniem pozostają relacje międzyludzkie. Do takich tekstów zaliczają się na pewno opowiadania z tomu Urodziny świata: Górskie ścieżki i Niechciana miłość,  których akcja toczy się na planecie O, oraz Kwestia Seggri, […]

Antropologia płci Ursuli K. Le Guin: kompleks Edypa

Całościowa wizja społeczeństwa Gethen – Zimy zawarta w Lewej ręce ciemności Ursuli K. Le Guin w pewnej mierze koresponduje z współczesnymi teoriami Judith Butler, wyrażonymi w Uwikłanych w płeć. Być może to kwestia spójności antropologicznej wizji Le Guin, tworząc  bowiem społeczeństwo niezróżnicowane płciowo, nie zapomniała o takich kwestiach jak kompleks Edypa (który zdefiniować można jako […]

Antropologia płci Ursuli K. Le Guin: człowieczeństwo

Le Guin, opierając Lewą rękę ciemności na postaci androgena, nie zatrzymuje się na poziomie ładunku symbolicznego jako figury mistycznej, ale tworzy złożone, realistyczne społeczeństwo z własną, bogatą kulturą, wychodząc właśnie od androgenicznej konfiguracji tożsamości płciowej i ambisekualności. Buduje kulturę jako system niewymagający definicji, kategoryzacji i jasno określonych tożsamości. Społeczeństwa Zimy funkcjonują więc w świecie, gdzie […]

Antropologia płci Ursuli K. Le Guin: androgynia

Ursula K. Le Guin jest zdeklarowaną feministką, a zagadnienia społecznej pozycji kobiet i konwencjonalności ról płciowych często zajmują centralne miejsce w jej twórczości. Większość jej powieści i opowiadań okeślić można jako utopie feministyczne. Wyznaczniki tego typu twórczości zostały wymienione przez Joannę Russ w To write like a woman. Essays in feminism and science fiction: utopia […]

Długość ma znaczenie.

Manhattan, Nowy Jork. W restauracji Lunchow’s zakończył się właśnie obiad, przy którym w towarzystwie innych pisarzy zasiada Ernest Hemingway. Proponuje kolegom zakład. Jeśli każdy z nich zdecyduje się wyłożyć na stół po dziesięć dolarów, to on napisze opowiadanie złożone tylko z sześciu słów. Jeśli wygra – pieniądze są jego. Jeśli przegra – dołoży na stół […]